Vattenfall & RadioMedia: Äänellä kohti fossiilivapaata tulevaisuutta

Vattenfall vahvisti menestyksekkäästi RadioMedian vastuuviestinnällä kuluttajien tietoisuutta fossiilivapaaseen elämään tähtäävästä tavoitteestaan. Viime kesänä ja syksynä toteutettu Fossiilivapaa tulevaisuus -radiokampanja saavutti erinomaiset tulokset: jo kampanjan aikana elokuussa 64 % 25-54-vuotiaista suomalaisista kertoi kuulleensa viestin.

Radio kanavana oli mukana jo kampanjan luovassa suunnittelussa. RadioMedian vastuuviestintäratkaisu toi erinomaisen lisän kampanjalle.

”Vattenfallin koko toiminnan kantava ajatus on rakentaa fossiilivapaa yhteiskunta yhden sukupolven aikana. Se tarkoittaa meille paitsi fossiilitonta energiantuotantoa, myös esimerkiksi tekoja täysin hiilivapaan terästuotannon toteuttamiseksi. Isoon missioon tarvitsemme kuluttajat mukaan – ihmiset on tavoitettava konkreettisella viestillä juuri oikeaan aikaan. Meille RadioMedian ratkaisu oli erittäin toimiva: haastoimme ihmisiä oikealla viestillä osuvalla hetkellä. Konsepti oli meille myös vaivaton ja kattava”, kertoo Vattenfallin markkinointiviestintäpäällikkö Minna Virtaranta.

Suomalaisista 25-54 -vuotiaista
64 %
kuuli viestin kampanjan aikana

Fossiilivapaaksi yhden sukupolven aikana

Vattenfallin radiota hyödyntäneessä vastuullisuuskampanjassa haluttiin nostaa ihmisten tietoisuutta fossiilittomasti tuotetun sähkön merkittävyydestä. Viime vuonna lanseeratun fossiilivapaan Ilmasto Mix -sähkösopimuksen avulla Vattenfall ja sen asiakkaat Suomessa ovat onnistuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä määrällä, joka vastaa 320 miljoonaa autolla ajettua kilometriä. Sillä pääsisi noin 8000 kertaa maapallon ympäri.

”RadioMedian avulla onnistuimme kertomaan viestimme laajasti suomalaisille ja tavoittamaan heidät kampanjan teemaan sopivasti autossa, jossa radiota kuunnellaan lähes aina. Viestimme sopi paitsi radioon, myös RadioMedian vastuullisuusviestinnän ratkaisu sopi upeasti tarpeeseemme”, Virtaranta kertoi.

Vattenfall on sitoutunut kokonaisvaltaisesti työhönsä fossiilivapaan elämän mahdollistamiseksi yhden sukupolven aikana. Tuloksiakin on syntynyt: kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2019.
 

Pitkäjänteisyydellä tuloksiin

”Vattenfallin viesti on ollut tutkimusten perusteella erittäin pidetty radiokuuntelijoiden keskuudessa.  Huomioarvotutkimuksen yhteydessä tutkitusta mainonnan luovasta konseptista asiakkaalle välittyivät hyvin tärkeimmät pääviestit eikä negatiivista palautetta viestiin kyllästymiseen liittyen havaittu. Tämä siitäkin huolimatta, että pitkäjänteisessä kampanjassa toistoja oli runsaasti”, kertoo OMD:n tutkimuspäällikkö Irina Suomi.

”Huomioarvotutkimuksemme pohjalta voi todeta, että viestintä toimi erinomaisesti suhteessa tietoisuustavoitteeseen ja onnistui myös rakentamaan Vattenfallin vastuullista brändimielikuvaa,” Suomi jatkaa.

 
Med – enemmän kuin media

Vattenfallin hyödyntämä RadioMedian Med on laaja-alainen ratkaisukokonaisuus yritysten vastuuviestintään. Med toimii yksinkertaisimmillaan tehokkaana audioalustana yritysten vastuuviestintään, mutta syvimmillään se tuo myös yhteen hyvää tekevät järjestöt, maailmaa muuttavat yritykset ja ihmiset.

”Yrityksillä on nyt todellinen halu tehdä hyvää ja toimia vastuullisesti. Med on eurooppalaisittainkin ainutlaatuinen ratkaisu sekä yhteistyökumppaneiden löytämiseen että vastuullisen viestin levittämiseen. Tavoitteenamme on tehdä hyvän tekemisestä paitsi helpompaa myös ennen kaikkea vaikuttavampaa. Tuomme yhteen kaikki muutoksen tekijät: järjestöt, yritykset sekä ihmiset eli radion kuuntelijat”, kertoo RadioMedian Juhana Häkkinen.

Medin avulla on tähän mennessä toteutettu useita tuloksekkaita ratkaisuja sekä yrityksille että yritysten ja järjestöjen yhteistoteutuksina.
 

Lisätietoja Med:stä:

Juhana Häkkinen
Sales Director
puh +358 50 340 8960 
juhana@radiomedia.fi   

Matti Miettinen
Vastuuviestintä ja yhteiskunnallinen mainonta
puh +358 44 023 0979
matti@radiomedia.fi

 

Haluatko tehdä tehokasta ääniviestintää? 
Lataa vastuullisen audioviestinnän opas