Radiokanaville RadioMedia on yhteinen markkinointi- ja tietopalvelujen tuottaja, joka vastaa alan tutkimuksista. Radiomainonnan osaamisen kehittämiseksi RadioMedia kehittää alan kuulijatutkimusta palvelemaan paremmin mainostajia ja radiokanavia sekä on mukana kehittämässä alan yhteisiä projekteja (muun muassa Radiot.fi -sovellus).

Tutkimustietoa radiosta >>