RadioMedia edustaa Suomen kaupallista radiotoimialaa ja toimii yli 100 kaupallisen radion puolestapuhujana.

Toimialan markkinointi ja viestintä

RadioMedian tehtävänä on kehittää radioalan imagoa ja radiomainonnan osaamista mainostajien, mainonnan ostajien ja tekijöiden keskuudessa. RadioMedia tarjoaa puolueettoman näkökulman radiokentästä ja antaa neuvontaa veloituksetta. RadioMedia pyrkii vahvistamaan kaupallisen radion mielikuvaa tavoittavana ja merkittävänä markkinointiviestinnän kanavana Suomessa.

 

Toimialan tapahtumat, kilpailut ja palkinnot

RadioMedia järjestää vuosittain tapahtumia ja seminaareja sidosryhmilleen, joista suurin tapahtuma on RadioGaala. RadioMedia ylläpitää myös radiotoimialaa markkinoivia kilpailuja, jotka ovat mm. radiotekoja ja -ihmisiä arvioivan RadioAwards-kilpailu, RadioGaalan yleisöäänestys ja Kaiku-radiomainoskilpailu. RadioMedia myöntää myös Kuukauden radiobiisi -palkinnon.

RadioGaala

 • RadioGaalassa palkitaan vuoden mieleenpainuvimmat saavutukset radiotoimialalta RadioAwards-palkinnoilla. Tapahtumassa palkitaan myös RadioGaalan yleisöäänestyksen voittajat.

 
RadioAwards-kilpailu

 • RadioAwards-kilpailun tarkoituksena on arvioida kaupallisen radiotoimialan vuoden merkittävimpiä saavutuksia ja kohottaa samalla toimialan tekijöiden ammattitaitoa. Tuomaristona toimii vuosittain vaihtuva ammattituomaristo. Radiokanaville tarkoitettuihin kategorioihin voivat ilmoittautua RadioMedian jäsenradiokanavat ja kannatusjäsenet.
   

RadioGaalan yleisöäänestys

 • RadioMedia järjestää vuosittain Suomen suurimman yleisöäänestyksen, RadioGaalan yleisöäänestyksen vuoden radiojuontajasta ja radio-ohjelmasta. Voittajat palkitaan RadioGaalassa.

 
Kuukauden radiobiisi

 • RadioMedia myöntää kuukausittain Kuukauden radiobiisi -palkinnon kyseisen kuukauden aikana eniten suomalaisissa radioissa esitetylle ja suomalaisia tavoittaneelle kappaleelle. Soittotilastot perustuvat Radiomonitor-palvelun keräämään kuukausidataan. Kyseinen palvelu monitoroi kaikkia suomalaisia radiokanavia.
   

Radiomainoskilpailu Kaiku

 • Kaiku on Suomen merkittävin radiomainonnan kilpailu. Sen tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta. Kilpailussa arvioidaan kategoriasta riippuen luovaa toteutusta, kampanjan tehokkuutta tai radion vahvuuksien ymmärtämistä kampanjakokonaisuudessa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki pääosin Suomessa tuotetut radiomainokset ja radiomainossarjat, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla kilpailuvuoden aikana.

 

Koulutustoiminta

RadioMedia auttaa kaikkia sidosryhmiä radioon liittyvän ammattiosaamisen kehittämisessä kouluttamalla mm. mediamyyjiä, myynnin johtotehtävissä toimivia henkilöitä, mainostajia, mediasuunnittelijoita ja -ostajia, mainostoimistojen palveluksessa toimivia henkilöitä sekä äänimainostuottajia.

Oppilaitospresentaatiot

 • Rakennamme tarvittaessa oppilaitoksille 1–3 tunnin presentaation radiosta, radiomainonnasta ja radiotutkimuksista. Sisältö räätälöidään yhteistyössä aineopettajan kanssa.

 

Asiakaskohtaiset presentaatiot

 • Asiakaskohtaiset presentaatiot on tarkoitettu radiomainonnan käytön aloittamista tai tehostamista suunnitteleville mainostajayrityksille. Räätälöimme asiakaskohtaisen radiopresentaation mainostaja-asiakkaan markkinointitiimille. Näkökulmana on radiomainonnan mahdollisuudet markkinointiviestinnän osana. Keräämme presentaatioon tiiviin paketin toimialatietoa, kilpailijatietoa, case-esimerkkejä ja tietoa yrityksen kohderyhmien mediakulutuksesta

 

Media- ja mainostoimistojen infot

 • Tapaamme media- ja mainostoimistoja vuosittain. Tunnin mittaisten infojen pääteemana ovat alan tuoreet kotimaiset ja kansainväliset uutiset, caset ja tutkimustulokset.

 

Perehdytyskoulutus radiotoimialaan

 • Perehdytys on tarkoitettu uusille ja suhteellisen uusille RadioMedian jäsenasemien radiomyyjille sekä radion myynnin parissa työskenteleville tuleville radioammattilaisille. Perehdytyksessä tutustutaan radiotoimialaan, mainonnan säännöksiin, radion kuunteluun, toimialan tutkimuksiin sekä radiomainoksiin. Järjestämme perehdytyskoulutuksia muutaman kerran vuodessa.