Edunvalvonta

RadioMedia toimii Suomen kaupallisen radiotoimialan ja omien jäsentensä edunvalvojana. Järjestön tarkoituksena on edistää kaupallisen radion toimintaedellytyksiä osallistumalla aktiivisesti toimialaa koskevaan keskusteluun. RadioMedia pyrkii vaikuttamaan radiotoiminnan lupa- ja valvontaprosessien määrän yksinkertaistamiseen ja vähentämiseen viranomaistasolla. Lisäksi RadioMedia edistää tekijänoikeuksien toteutumista radioyhtiöiden liiketoiminnan näkökulmasta. Järjestö on myös aktiivisesti kehittämässä mediatoimialan itsesääntelyä ja on mukana noudattamassa alan eettisiä ohjeita.

Yhteiskunnallinen markkinointi

RadioMedian toimintakulut katetaan voittoa tavoittelemattomasta yhteiskunnallisesta markkinoinnista. RadioMedia tarjoaa yhteiskunnallista markkinointia toteuttaville organisaatioille mahdollisuuden ostaa valtakunnallista mediakuuluvuutta kustannustehokkaasti yli 70 RadioMedian jäsenradiokanavalla.

RadioMedia toimii yhteiskuntaviestijöiden kumppanina mm. kampanjoiden suunnittelussa ja käsikirjoittajien löytämisessä, tuotannon kilpailuttamisessa ja järjestämisessä, hoitamalla varaukset ja aineiston toimittamisen radiokanaville sekä selvittämällä kampanjan toimivuuden huomioarvotutkimuksella.

Yhteiskunnalliseksi markkinoinniksi katsotaan kaikki kansalaisten hyvinvointia lisäävä ja yhteiskuntaa hyödyttävä voittoa tavoittelematon (non-profit) viestintä. Yhteiskunnallista markkinointia tekevät mm. hyväntekeväisyys-, kansalais- ja keskusjärjestöt, yhdistykset sekä julkishallinnon eri toimijat.

Tutkimus ja kehitys

Radiokanaville RadioMedia on yhteinen markkinointi- ja tietopalvelujen tuottaja, joka vastaa alan tutkimuksista. Radiomainonnan osaamisen kehittämiseksi RadioMedia kehittää alan kuulijatutkimusta palvelemaan paremmin mainostajia ja radiokanavia sekä on mukana kehittämässä alan yhteisiä projekteja (muun muassa Radiot.fi -sovellus).

Toimialan markkinointi ja viestintä

RadioMedia kehittää radioalan imagoa ja radiomainonnan osaamista mainostajien sekä mainonnan ostajien ja tekijöiden keskuudessa. RadioMedia tarjoaa puolueettoman näkökulman radiokenttään ja antaa neuvontaa veloituksetta. RadioMedia pyrkii vahvistamaan kaupallisen radion mielikuvaa tavoittavana ja merkittävänä markkinointiviestinnän kanavana. Se järjestää vuosittain RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun sekä seminaareja jäsenistölleen.

Koulutustoiminta

RadioMedia auttaa kaikkia sidosryhmiä radioon liittyvän ammattiosaamisen kehittämisessä kouluttamalla mm. mediamyyjiä, myynnin johtotehtävissä toimivia henkilöitä, mainostajia, mediasuunnittelijoita ja -ostajia, mainostoimistojen palveluksessa toimivia henkilöitä sekä äänimainostuottajia.

Oppilaitospresentaatiot

  • Rakennamme tarvittaessa oppilaitoksille 1–3 tunnin presentaation radiosta, radiomainonnasta ja radiotutkimuksista. Sisältö räätälöidään yhteistyössä aineopettajan kanssa.

Asiakaskohtaiset presentaatiot

  • Asiakaskohtaiset presentaatiot on tarkoitettu radiomainonnan käytön aloittamista tai tehostamista suunnitteleville mainostajayrityksille. Räätälöimme asiakaskohtaisen radiopresentaation mainostaja-asiakkaan markkinointitiimille. Näkökulmana on radiomainonnan mahdollisuudet markkinointiviestinnän osana. Keräämme presentaatioon tiiviin paketin toimialatietoa, kilpailijatietoa, case-esimerkkejä ja tietoa yrityksen kohderyhmien mediakulutuksesta

Media- ja mainostoimistojen infot

  • Tapaamme media- ja mainostoimistoja vuosittain. Tunnin mittaisten infojen pääteemana ovat alan tuoreet kotimaiset ja kansainväliset uutiset, caset ja tutkimustulokset.

Perehdytyskoulutus

  • Perehdytys on tarkoitettu jäsenasemien aloittaville radiomyyjille, jotka haluavat kattavat perustiedot radiossa mainostamisesta. Järjestämme perehdytyskoulutuksia muutaman kerran vuodessa.