RadioMedian historia

Suomen Paikallisradioliitto perustettiin syyskuussa 1983. Liiton tarkoituksena oli saada Suomeen kaupallinen radio Yleisradion rinnalle. Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset toimiluvat tammikuussa 1985. Saman vuoden aikana toimintansa aloittivat 18 radiokanavaa, ensimmäisenä 27.4.1985 Radio Lakeus Nivalassa ja toisena Radio City Helsingissä vappuaattona 1985. Kahtena ensimmäisenä toimilupakautena toimiluvat olivat kaksivuotisia, mutta vuodesta 1989 alkaen jaettiin ensimmäiset viisivuotiset toimiluvat. Näin toteutui myös Paikallisradioliiton päätavoite: vakinaiset, pidempikestoiset toimiluvat, joiden varaan voitiin suunnitella tulevaa toimintaa. Viiden vuoden toimiluvan sai vuonna 1989 65 radiokanavaa.

Paikallisradioliitto, Yleisradio, Suomen Radiobooking ja Suomen Gallup-Media Oy solmivat vuonna 1991 sopimuksen, jotta kaikki radiokuuntelua koskevat tutkimustulokset olisivat yhteismitallisia kaikille radioille. Syntyi Kansallinen radiotutkimus, KRT, jota ylläpiti Finnpanel. Yhteisestä radiotutkimuksesta hyötyi koko radioteollisuus.

Kaupallisen radiotoiminnan laajentuessa liitto muutti nimensä Suomen Radioiden Liitto SRL ry:ksi vuonna 1997. SRL perusti markkinointiyhtiökseen RAB Finland Oy:n vuonna 1999. Liitto yhdisti markkinointiyhtiö RAB Finlandin ja SRL:n toiminnot vuonna 2009 ja otti nimekseen RadioMedia ry. Nykyään RadioMedia ry edustaa lähes kaikkia kaupallisen radiotoimiluvan haltijoita Suomessa.