Markkinointi on muuttunut viime vuosina yhä voimakkaammin yksipuolisesta viestinnästä kohti vuorovaikutteista toimintaa. TNS Gallupin toteuttaman kyselyn mukaan 86% yrityksistä käyttää nykyisin vuorovaikutteista markkinointia.

Kyselyyn vastanneista käytännössä kaikki pitivät vuorovaikutteista markkinointia tärkeänä. Vain 2% totesi, että asia ei ole heille tärkeä. Lähes yhtä suuri osa, 94%, oli sitä mieltä, että vuorovaikutteinen markkinointi on tullut viime aikoina entistä tärkeämmäksi.

Kysyttäessä eri kanavien rooleista, 83,1 % tutkimukseen vastanneista pitää sosiaalista mediaa mieluisimpana aktivointikanavana.

Kaupallinen radio on ollut edelläkävijä integroimaan juuri sosiaalisen median omaan ydintoimintaansa. Surimmalle osalle kaupallisista radioasemista sosiaalinen media on merkittävässä roolissa sisällöntuotannossa ja suorassa liiketoiminnassa. Vuorovaikutteinen markkinointi radiossa on myös kuuntelijoiden ja juontajan jatkuvaa vuorovaikutusta, ohjelmayhteistyötä, sekä tapahtumien, konserttien ja kilpailuiden integroimista kanavien toimintaan.

RadioMedian 136 toimitusjohtajalle ja markkinoinnista vastaaville kesäkuussa 2016 osoittaman kyselyn mukaan erityisesti suuret (yli 20 milj. euron liikevaihto) yritykset käyttävät radiota vuorovaikutteisessa markkinoinnissa (21,2 % näistä).

Vastaajat uskovat, että vuorovaikutteinen markkinointi toimii parhaiten asiakaskokemuksen parantamisessa, mutta myös oman toiminnan parantamisessa ja asiakassuhteen lujittamisessa.

Vuorovaikutteinen markkinointi toimii erityisen hyvin seuraavanlaisten tavoitteiden saavuttamisessa:

Vuorovaikutteinen markkinointi toimii erityisen hyvin seuraavanlaisten tavoitteiden saavuttamisessa

 

Vuorovaikutteisuustutkimus PDF:nä

Lähde: Tutkimuksen toteutti TNS Gallup kesäkuussa 2016. Vastaajina 136 toimitusjohtajaa ja markkinoinnista vastaavaa henkilöä