Lapsille sopimaton mainonta lähetetään radiossa klo 21 jälkeen. Päätös koskee seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimattomia mainoksia, kuten erotiikkatuotteet ja muu aikuisviihde.

RadioMedian hallitus on linjannut, että kaikki RadioMedian jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) itsesääntelyohjeita. MEN:n lausuntojen mukaan lapsille sopimatonta mainontaa ei saa lähettää ennen klo 21. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja kuluttajansuojalaki velvoittavat suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta sisällöiltä.

Tuotteita ja palveluita, joita saa laillisesti myydä, saa myös markkinoida. Lapsille haitallisten sisältöjen markkinoinnissa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen milloin, missä ja miten mainonta toteutetaan.

Mainostettaessa erotiikkatuotteita tai muuta aikuisviihdettä radiossa mainonnassa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

1. Lapsille sopimattomia mainoksia ei lähetetä radiossa ennen klo 21.

2. Erotiikkatuotteiden mainokset on aina suositeltavaa sijoittaa klo 21 jälkeen. Mainos voidaan lähettää ennen klo 21 vain silloin, kun mainos ei ole lapsille sopimaton.

3. Lähetettäessä mainos ennen klo 21 mainoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

  • lapsi ei ymmärrä, mitä mainoksessa mainostetaan
  • mainoksessa ei ohjata suoraan lapsille sopimattomalle nettisivulle
  • mainos ei ole luonteeltaan sellainen, joka kiinnostaa lapsia tai lapset kiinnittävät siihen erityistä huomiota
  • mainoksen äänet eivät ole seksuaalisesti värittyneitä.

 

Epäselvissä tilanteissa jäsenet voivat varmistaa mainoksen hyvän tavan mukaisuuden RadioMedian edunvalvontapäälliköltä.