Suomessa on mahdollista kuunnella FM-taajuudella yli 100 kaupallista sekä yhdeksää Yleisradion radiota. Radiotoiminta Suomessa on luvanvaraista.

Radiokanavia kuunneltavissa runsas määrä

Valtioneuvosto on myöntänyt yli 100 kaupallista radiotoimilupaa sekä kuusi Yleisradion toimilupaa kuluvalle toimilupakaudelle 2012-2019 Suomessa. Kaupallisista radioista 12 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput paikallisia tai alueellisia radioita. RadioMedia ja Yleisradio ylläpitävät yhteistä Radiot.fi -palvelua, jonka kautta on mahdollista kuunnella kaikkia suomalaisia radioasemia missä päin tahansa Suomea. Lisäksi netin kautta on mahdollista kuunnella tuhansia radiokanavia.

Radiotoiminta on luvanvaraista

Radiotoiminta on luvanvaraista saatavilla olevien fm-taajuuksien rajatun määrän vuoksi. Vakituinen, yli kolme kuukautta kestävä radiotoiminta vaatii ohjelmistotoimiluvan, jonka myöntää Viestintävirasto ja niukkuustilanteessa Valtioneuvosto.

Radiokuuntelu on pysynyt vakaana

Suomessa radion kuuntelua mitataan Kansallisella radiotutkimuksella (KRT). Tutkimus on Yleisradion sekä kaupallisten radioiden rahoittama ja Finnpanelin ylläpitämä. Radion tavoittavuus ja kuunteluajat ovat pysyneet melko samana vuosien 1991-2017 aikana. Viikoittain radio tavoittaa 4,6 miljoonaa suomalaista, joista 3,7 miljoonaa kuuntelee kaupallisia radioita. Suomalaiset kuuntelevat radiota päivittäin kolme tuntia. Suomalainen kuuntelee keskimäärin päivässä 1,5 radiokanavaa ja viikossa 2,7 kanavaa.

Radiokuuntelu Suomessa vuonna 2005 ja 2015