Suomessa on mahdollista kuunnella 12 valtakunnallista sekä yli 90 alueellista tai paikallista radiokanavaa. Kaupallisen radiotoimialan kattojärjestönä toimii RadioMedia, joka edustaa lähes 100 % suomalaisista kaupallisista radiokanavista.

Kaupallinen radio yli 65 miljoonan euron media

Kaupallinen radio voi elää ja voi hyvin. Muun media-alan vaikeudet eivät ole näkyneet radioiden myynti- ja kuuntelutuloksissa. Vuonna 2018 Suomessa käytettiin radiomainontaan 65,7 miljoonaa euroa. Radion osuus mediamainonnan kokonaisinvestoinneista oli 5 prosenttia.

Radiomainonnan myyntitulokset (miljoonaa euroa) 1990-2017

Suomessa on noin 100 kaupallista radiokanavaa

Kaupallinen radiotoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1985, jolloin Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset radion ohjelmistotoimiluvat Yleisradion kanavien rinnalle. Radiotoiminta on edelleen tänä päivänä luvanvaraista. Nykyinen toimilupakausi on kahdeksanvuotinen ja toimiluvat myöntää Viestintävirasto. Suomessa toimii noin 100 kaupallista radiokanavaa, joista 12 on valtakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia. Radiotoimiala työllistää vakituisesti nelisensataa henkilöä.

Kaupallinen radio tavoittaa melkein koko Suomen kansan

Radion kuuntelua mittaa Finnpanelin ylläpitämä Kansallinen radiotutkimus (KRT), joka on kaupallisten radioiden ja Yleisradion yhteistutkimus. Viikoittain kaupallinen radio tavoittaa 3,6 miljoonaa suomalaista. Esimerkiksi 25-54 -vuotiaista 84 % kuuntelee kaupallisia radiokanavia viikottain. Kanavauskollinen suomalainen kuuntelee päivässä keskimäärin 1,5 kanavaa. Asuinpaikasta riippuen kuluttajalla on mahdollista kuunnella noin 20 fm-taajuudella toimivaa radiota. Lisäksi internetin kautta on saatavilla tuhansia eri vaihtoehtoja.