Suomessa on mahdollista kuunnella 18 valtakunnallista tai osavaltakunnallista ja 25 alueellista tai paikallista radiokanavaa. Kaupallisen radiotoimialan kattojärjestönä toimii RadioMedia, joka edustaa lähes 100 % suomalaisista kaupallisista radiokanavista.

Kaupallinen radio lähes 70 miljoonan euron media

Kaupallinen radio voi elää ja voi hyvin. Muun media-alan vaikeudet eivät ole näkyneet radioiden myynti- ja kuuntelutuloksissa. Vuonna 2019 Suomessa käytettiin radiomainontaan 69,7 miljoonaa euroa. Radion osuus mediamainonnan kokonaisinvestoinneista oli 5,5 prosenttia.

Radiomainonnan myyntitulokset (miljoonaa euroa) 1990-2017

Suomessa on noin 50 kaupallista radiokanavaa

Kaupallinen radiotoiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1985, jolloin Valtioneuvosto myönsi ensimmäiset kaupalliset radion ohjelmistotoimiluvat Yleisradion kanavien rinnalle. Radiotoiminta on edelleen tänä päivänä luvanvaraista. Nykyinen toimilupakausi on kahdeksanvuotinen ja toimiluvat myöntää Viestintävirasto. Suomessa toimii lähes 60 kaupallista radiokanavaa, joista 18 on valtakunnallisia tai osavaltakunnallisia ja loput alueellisia tai paikallisia. Radiotoimiala työllistää vakituisesti nelisensataa henkilöä.

Kaupallinen radio tavoittaa melkein koko Suomen kansan

Radion kuuntelua mittaa Finnpanelin ylläpitämä Kansallinen radiotutkimus (KRT), joka on kaupallisten radioiden ja Yleisradion yhteistutkimus. Viikoittain kaupallinen radio tavoittaa 3,6 miljoonaa suomalaista. Esimerkiksi 25-54 -vuotiaista 83 % kuuntelee kaupallisia radiokanavia viikottain. Kanavauskollinen suomalainen kuuntelee päivässä keskimäärin 1,5 kanavaa. Asuinpaikasta riippuen kuluttajalla on mahdollista kuunnella noin 20 FM-taajuudella toimivaa radiota. Lisäksi internetin kautta on saatavilla tuhansia eri vaihtoehtoja.