Kilpailun säännöt

Kaiku 2020

 

1. Kilpailun järjestäjä

 

Radiomainoskilpailu Kaikun järjestää RadioMedia ry.
 
 

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta.
 
 

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki pääosin Suomessa tuotetut radiomainokset ja radiomainossarjat, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 15.11.2019 - 31.12.2020 välisenä aikana. Lisäedellytyksenä on myös se, että kyseinen kilpailutyö/radiomainos ei ole aiemmin osallistunut Kaiku-kilpailuun. Radiomainoksen esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia. Kilpailuun ilmoitettavat työt tulee olla lain ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjä ratkaisee em. tulkinnanvaraisten töiden hyväksymisestä kilpailuun.
 
 

4. Kategoriat

Kaiku-kilpailuun voi ilmoittaa ehdokkaita seuraaviin kategorioihin:

  • 1. Tuotteet - Vuoden paras tuoteaiheinen radiomainos
  • 2. Palvelut - Vuoden paras palveluaiheinen radiomainos
  • 3. Paikallinen - vuoden paras paikallinen radiomainos
  • 4. Musa / jingle - Vuoden paras musa/jingle -radiomainos
  • 5. Yhteiskunnallinen - vuoden paras yhteiskunnallinen radiomainos
  • 6. Yrityskuva - vuoden paras yrityskuvaa rakentava radiomainos
  • 7. Yritysvastuu - vuoden paras yritysvastuullinen radiomainos
  • 8. Teho - Vuoden tehokkain mainoskampanja

 

5. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.12. klo 12:00 ja päättyy perjantaina 29.1.2021 klo 23:59. Kilpailun pidennetty ilmoittautumisaika päättyy 3.2.2021 klo 23:59.*)
 
 

6. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta lomakkeella. Kilpailutyötä voi muokata sähköisessä järjestelmässä kilpailun ilmoittautumisajan loppuun asti.

Kilpailuun voi ilmoittaa yksittäisen radiomainoksen tai radiomainossarjan. Maksimimäärä radiomainossarjalle on kuusi radiomainosspottia.1 spotti = yksittäinen radiomainos, 2-6 spottia = radiomainossarja. Yksittäisen spotin esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia.

Kullekin kilpailutyölle täytetään oma osallistumislomakkeensa ja lomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Jos sama kilpailutyö ilmoitetaan useampaan kategoriaan, tulee kilpailutyöt ilmoittaa kategorioihin omilla lomakkeillaan.

Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja kilpailutöitä ilmoittautumisajan jälkeen. Kaiku-kilpailun tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ kategoriasta toiseen.
 

  
7. Tuomarointi

Tuomaristo arvostelee kilpailutyöt laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti kaksivaiheisessa tuomaroinnissa.

Jääviys
Kukin kategoriatuomari antaa pisteet jokaiselle oman kategoriansa mainokselle. Mikäli tuomari tai päätuomari on osallistunut jonkin mainoksen tuotantoon, on siitä jääviyden vuoksi ilmoitettava, jolloin kyseisen tuomarin pisteitä ei huomioida pistelaskussa.
 
 

8. Tuomaroinnin kriteerit

Kategorioissa tuotteet, palvelut, paikallinen, musa&jingle, yhteiskunnallinen sekä yrityskuva tuomaristo kiinnittää ensisijaisesti arvostellessaan huomiota luovaan suunnitteluun ja onnistuneeseen tuotantoon (spotin/spottisarjan a) luovuus ja idea, b) käsikirjoituksen nerokkuus, c) toteutus (spiikkeri, mahdollinen äänimaisema) d) erottuvuus ja mieleenjäävyys sekä e) kyky viestiä haluttua sanomaa).

Tuotteet-kategoriassa tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, onnistuneeseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

Palvelut-kategoriassa tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, onnistuneeseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

Paikallinen-kategoriaan ilmoitettavan mainoksen mainostajan tulee olla paikallisesti toimiva yritys/palvelu/taho. Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, onnistuneeseen luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.

Musa/jingle -kategoriaan ilmoitettu mainos edustaa joko mainosmusiikkia tai kyseessä on äänilogo/jingle. Em. kategorian arvostelussa painotetaan onnistuneen luovan suunnittelun ja tuotannon lisäksi lisäksi radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, äänilogot).

Yhteiskunnallinen -kategoriaan ilmoitetulla mainoksella ei ole kaupallisia tavoitteita vaan sen tarkoitus on lisätä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia vapaaehtoisella suostuttelulla. Kategoriassa otetaan huomioon luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon spotin/spottisarjan kykyyn viestiä haluttua yhteiskunnallista sanomaa.

Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä tällä kyseisellä mainoksellaan tai mainossarjallaan.  Kategorian tuomaroinnissa otetaan luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annetut taustatiedot siitä, miten spotti/spottisarja on rakentanut yrityskuvaa.

Yritysvastuu -kategoriaan ilmoitettavan radiospotin/spottisarjan sisältö tulee liittyä yrityksen vastuulliseen toimintatapaan, tavoitteeseen ja/tai yhteistyöhön. Tuomaristo kiinnittää huomiota, miten spotti/spottisarja pystyy tuomaan esille yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan, kuinka rohkeasti yritys toiminnallaan ottaa kantaa vastuulliseen toimintaan tai ottaa vastuullisuuden huomioon viestimisessään. Tuomaristo kiinnittää myös kyseisessä kategoriassa huomiota spotin luovaan suunnitteluun ja onnistuneeseen tuotantoon.

Teho-kategoriaan ilmoitetaan monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla kotimaisia. Kategoriassa arvioidaan ensisijaisesti kampanjan tulosta, mutta myös luovaa työtä. Kampanjoilta odotetaan radion ja muiden medioiden tai toimenpiteiden integroinnin nerokkuutta sekä radion vahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

 
 

9. Palkitseminen

Kaiku-radiomainoskilpailun shortlistalle valitaan jokaiseen kategoriaan 3-4 parasta mainosta. Kilpailussa valitaan ja palkitaan kategoriavoittajat, vuoden radiomainostaja, vuoden tuotantoyhtiö, vuoden mainostoimisto sekä vuoden mediatoimisto ja koko kilpailun Grand Prix. Tuomarit voivat halutessaan palkita kilpailutyön kunniamaininnalla.

 
 

10. Osallistumismaksut

Kategoria 1 mainos (€) 2-6 mainoksen sarja (€)
Tuotteet 100 180
Palvelut 100 180
Yrityskuva 100 180
Musa/jingle 100 180
Yhteiskunnallinen 100 180
Paikallinen 100 150
Teho 180 180
Yritysvastuu 180 180

Hinnasto koskee 14.12.2020 - 3.2.2021 välillä ilmoitettuja töitä.

Kaikkiin osallistumismaksuihin lisätään alv 24 %.

RadioMedia laskuttaa kilpailutyöt annettuun laskutusosoitteeseen ilmoittautumisajan jälkeen. Osallistumismaksun suoritus on edellytyksenä kilpailutyön arvostelulle.

 
 

11. Kilpailumainosten käyttö ja oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus valmistaa kilpailuun ilmoitetuista töistä kopioita ja tallentaa ne edelleen jaettavaksi haluamilleen sidosryhmille. Järjestäjällä on oikeus esittää julkisesti kilpailuun ilmoitettuja töitä omissa tilaisuuksissaan ja osana julkisia esiintymisiään. Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää kilpailuun ilmoitetut mainokset järjestäjän hallinnoimissa netti- ja mobiilipalveluissa.
 
Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettujen mainoksien kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta on hankittu kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa töihin liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä siitä, että työt ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

 

Lisätiedot
Lisätietoja kilpailusta ja kilpailun säännöistä antaa
Inka Luomanmäki, RadioMedia ry, 040 165 7010 tai inka.luomanmaki@radiomedia.fi

 
 

Kaiku-radiomainoskilpailu
>> Osallistumisohjeet
>> Kilpailukategoriat
>> Kilpailun säännöt
>> Hinnasto
 

*) Lisäys sääntöihin 29.1: Ilmoittautumisaikaa on pidennetty 3.2.2021 asti.