Kilpailun säännöt

Kaiku 2018

 

1. Kilpailun järjestäjä

Radiomainoskilpailu Kaikun järjestää RadioMedia ry.
 

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta.
 

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki pääosin Suomessa tuotetut radiomainokset ja radiomainossarjat, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 1.12.2017 - 30.11.2018 välisenä aikana. Lisäedellytyksenä on myös se, että kilpailutyö ei ole aiemmin osallistunut Kaiku-kilpailuun. Äänimainoksen esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia.

Radiomainoksen suunnittelua ja käsikirjoituksen ideaa arvioitavissa kategorioissa (tuotteet, palvelut, yrityskuva, yhteiskunnallinen, paikallinen ja musa/jingle) saman kilpailutyön voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan, mikäli kilpailutyö täyttää kategorian osallistumisehdot. Esimerkiksi saman kilpailutyön voi ilmoittaa niin tuotteet- kuin yrityskuva -kategoriaan.

Saman kilpailutyön voi ilmoittaa integroitu- ja teho-kategoriaan, mikäli kilpailutyö täyttää kategorian osallistumisehdot. Näihin kategorioihin ilmoitettu työ voi kuitenkin lisäksi kilpailla maksimissaan yhdessä radiomainoksen suunnittelua ja käsikirjoitusta mittaavassa kategoriassa.

Ilmoittautumislomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Kaiku-kilpailun tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ kategoriasta toiseen. Kilpailuun ilmoitettavat työt tulee olla lain ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjä ratkaisee em. tulkinnanvaraisten töiden hyväksymisestä kilpailuun.
 

4. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa torstaina 1.11.2018 klo 12:00 ja päättyy torstaina 13.12.2018 klo 23:59. Kilpailun pidennetty ilmoittautuminen (extended deadline) omalla ilmoittautumismaksullaan päättyy 20.12.2018 klo 23:59.
 

5. Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://osallistu.radiomedia.fi
 • Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisen lomakkeen kautta.
 • Kullekin kilpailutyölle täytetään oma osallistumislomakkeensa.
 • Yhdessä kilpailutyössä voi olla enintään kuusi mainosta (1 mainossarja).
 • Kilpailutyötä voi muokata sähköisessä järjestelmässä kilpailun ilmoittautumisajan loppuun asti. Huomioithan, että extended-ajalla tehdystä muokkauksesta joudutaan perimään extended deadlinen ilmoittautumismaksu.
 • Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja kilpailutöitä ilmoittautumisajan jälkeen.
   

  
6. Netin kautta ilmoitettavat kategoriat

 1. Tuotteet
 2. Palvelut
 3. Yrityskuva
 4. Musa / Jingle
 5. Yhteiskunnallinen
 6. Paikallinen
 7. Teho
 8. Integroitu

  
7. Tuomarointi

Tuomaristo arvostelee kilpailutyöt laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti.

Jääviys
Kukin kategoriatuomari antaa pisteet jokaiselle oman kategoriansa mainokselle. Mikäli tuomari tai päätuomari on osallistunut jonkin mainoksen tuotantoon, on siitä jääviyden vuoksi ilmoitettava, jolloin kyseisen tuomarin pisteitä ei huomioida pistelaskussa.
 

8. Tuomaroinnin kriteerit

Kategorioissa tuotteet, palvelut, yhteiskunnallinen, yrityskuva ja paikallinen tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen suunnitteluun sekä käsikirjoituksen ideaan. Painoarvoa annetaan myös ammattimaiselle toteutukselle. Kilpailutyössä on otettu myös huomioon kohderyhmän mahdolliset erityisvaatimukset.

Paikallinen-kategoriaan ilmoitetulla mainoksella käytetään oivallisesti paikallisuutta hyväksi mainonnassa. Mukana voi olla myös pienen budjetin mainoksia, mikä otetaan huomioon arvioinnissa.

Yrityskuva -kategoriaan ilmoitettu mainos tai mainossarja rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä. Em. kategorian arvioinnissa voidaan ottaa huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annettuja taustatietoja.

Musa/jingle -kategoriaan ilmoitettu mainos edustaa joko mainosmusiikkia tai kyseessä on äänilogo/jingle. Em. kategorian arvostelussa painotetaan idean ja käsikirjoituksen lisäksi radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, äänilogot).

Teho-kategoriaan ilmoitetaan monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla kotimaisia. Kategoriassa arvioidaan ensisijaisesti kampanjan tulosta, mutta myös luovaa työtä.

Integroitu-kategoriaan ilmoitettu kampanja hyödyntää vähintään kolmea eri mediaa, joista yksi on radio ja vieläpä keskeisessä roolissa. Kampanjoilta odotetaan radion ja muiden medioiden tai toimenpiteiden integroinnin nerokkuutta sekä radion vahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.
 

9. Palkitseminen

Kaiku-radiomainoskilpailussa valitaan jokaiseen kategoriaan 2-4 parasta mainosta. Kilpailussa valitaan ja palkitaan kategoriavoittajat sekä koko kilpailun Grand Prix. Tuomarit voivat halutessaan palkita kilpailutyön kunniamaininnalla.

Vuoden tuotantoyhtiö, mainostoimisto ja mediatoimisto –valintaperusteet
Vuoden tuotantoyhtiö, mainostoimisto ja mediatoimisto palkitaan seuraavan pistekaavan mukaan lopulliselle shortlistalle päässeistä töistä: Kategoriavoittaja saa 3 pistettä, toiseksi tullut 2 pistettä ja mahdollisesti kolmanneksi tullut 1 pistettä. Jos shortlistalla palkitaan neljä työtä, neljänneksi tullut saa 0,5 p. Lisäksi mediatoimistot saavat kaksi ylimääräistä pistettä jokaisesta Teho- ja Integroitu-kategorioiden shortlistatusta työstä. Korkeimman pistemäärän saanut toimisto valitaan voittajaksi vuoden tuotantoyhtiö, mainostoimisto sekä mediatoimisto -kategoriassa.

Voittajat julkistetaan RadioGaalassa 22.3.2019.
 

10. Osallistumismaksu

Kategoria 1 mainos (€) 2-6 mainoksen sarja (€)
Tuotteet 150 250
Palvelut 150 250
Yrityskuva 150 250
Musa/jingle 150 250
Yhteiskunnallinen 150 250
Paikallinen 100 150
Teho 200 200
Integroitu 200 200

Hinnasto koskee 1.11.2018 - 13.12.2018 välillä ilmoitettuja töitä.

Kilpailuun on mahdollista ilmoittautua pidennetyllä ilmoittautumisajalla, extended deadlinella 14.12.2018 - 20.12.2018 klo 23:59 välillä, jolloin ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen normaaliin osallistumismaksuun nähden.

Osallistumismaksuihin lisätään alv 24 %. RadioMedia laskuttaa kilpailutyöt ilmoittautumisajan jälkeen. Osallistumismaksun suoritus on edellytyksenä kilpailutyön arvostelulle.
 

11. Kilpailumainosten käyttö ja oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus valmistaa kilpailuun ilmoitetuista töistä kopioita ja tallentaa ne edelleen jaettavaksi haluamilleen sidosryhmille. Järjestäjällä on oikeus esittää julkisesti kilpailuun ilmoitettuja töitä omissa tilaisuuksissaan ja osana julkisia esiintymisiään. Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää kilpailuun ilmoitetut mainokset järjestäjän hallinnoimissa netti- ja mobiilipalveluissa.
 
Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettujen mainoksien kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta on hankittu kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa töihin liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä siitä, että työt ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.
 

Lisätiedot
Lisätietoja kilpailusta ja kilpailun säännöistä antaa
Inka Luomanmäki, RadioMedia ry, 040 165 7010 tai inka.luomanmaki@radiomedia.fi