Kilpailukategoriat

Kaiku 2018

Kategorioissa 1-6 (tuotteet, palvelut, musa/jingle, yhteiskunnallinen, yrityskuva ja paikallinen) arvostellaan radiomainoksen tai radiomainossarjan ideaa, suunnittelua ja tuotantoa. Kategoriassa 7 (teho) arvostellaan kampanjan tuloksellisuutta. Kategoriassa 8 (integroitu) arvioidaan radion ja muiden medioiden integroinnin nerokkuutta ja radion vahvuuksien hyödyntämistä mediavälineenä.

 

Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittaa radiomainoksia seuraaviin kategorioihin:

 
1. Tuotteet
Tuotteet-kategoriaan voi ilmoittaa radiomainoksen/radiomainossarjan, joka mainostaa selkeästi tuotetta (esim. autoja, elintarvikkeita, vapaa-aikaa ja urheilua, lääkkeitä ja muita apteekkituotteita, kodin tarvikkeita ja vaatteita). Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen suunnitteluun sekä käsikirjoituksen ideaan. Painoarvoa annetaan myös ammattimaiselle toteutukselle. Kilpailutyössä on otettu myös huomioon kohderyhmän mahdolliset erityisvaatimukset.
 

2. Palvelut
Palvelut-kategorian alle voi ilmoittaa mainoksen, jossa mainostetaan selkeästi palvelua (esim. vapaa-aika, matkailu, hyvinvointi). Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen suunnitteluun sekä käsikirjoituksen ideaan. Painoarvoa annetaan myös ammattimaiselle toteutukselle. Kilpailutyössä on otettu myös huomioon kohderyhmän mahdolliset erityisvaatimukset.
 

3. Musa / jingle
Kategoriaan ilmoitettava mainos edustaa joko mainosmusiikkia tai kyseessä on äänilogo/jingle. Kategorian arvostelussa painotetaan radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, äänilogot).
 

4. Yhteiskunnallinen
Kategoriaan ilmoitettava mainos edustaa tahoa, jonka tehtävänä on tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen suunnitteluun sekä käsikirjoituksen ideaan. Painoarvoa annetaan myös ammattimaiselle toteutukselle. Kilpailutyössä on otettu myös huomioon kohderyhmän mahdolliset erityisvaatimukset.
 

5. Yrityskuva
Kategoriaan ilmoitettava mainos rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä. Kategorian arvioinnissa otetaan huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annettuja taustatietoja. Lisäksi tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen suunnitteluun sekä käsikirjoituksen ideaan. Painoarvoa annetaan myös ammattimaiselle toteutukselle.
 

6. Paikallinen
Kategoriaan ilmoitettava mainos voi olla tuotetta tai palvelua mainostavan yrityksen mainos, mutta kyseessä tulee olla paikallisesti toimiva yritys/palvelu/taho. Arvioinnissa otetaan huomioon käsikirjoituksen idean ja suunnittelun lisäksi myös paikallisuuden oivallinen käyttö mainonnassa.
 

7. Teho
Teho-kategoriaan voidaan ilmoittaa monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla kotimaisia. Kategoriassa tuomaroinnin ensimmäisellä kierroksella arvioidaan kampanjan tuloksellisuutta ja toisella kierroksella tuloksellisuuden lisäksi arvioidaan myös kampanjan luovaa työtä.
 

8. Integroitu
Kategoriaan voidaan ilmoittaa kampanjoita, jotka hyödyntävät vähintään kolmea eri mediaa, joista yksi on radio ja vieläpä keskeisessä roolissa. Radion roolin merkityksellisyys on esitettävä kampanjakuvauksessa. Kampanjoilta odotetaan radion ja muiden medioiden tai toimenpiteiden integroinnin nerokkuutta sekä radion vahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.