Kilpailukategoriat

Kaiku 2020

Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittaa radiomainoksia seuraaviin kategorioihin.

1.-7. kategorioissa arvioidaan ensisijaisesti spotin/spottisarjan luovaa suunnittelua ja ammattimaista toteutusta, mutta kategoriasta riippuen niissä voidaan huomioida myös kategorian erityispiirteitä ja pyydettyjä lisätietoja. 8. kategoriassa arvioidaan radiomainonnan tehokkuutta.

 
1. Tuotteet - Vuoden paras tuoteaiheinen radiomainos
Tuotteet-kategoriaan voi ilmoittaa yksittäisen radiomainoksen tai radiomainossarjan, joka mainostaa selkeästi tuotetta (esim. autoja, elintarvikkeita, vapaa-aikaa ja urheilua, lääkkeitä ja muita apteekkituotteita, kodin tarvikkeita ja vaatteita). Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.
 

2. Palvelut - Vuoden paras palveluaiheinen radiomainos
Palvelut-kategorian alle voi ilmoittaa mainoksen tai mainossarjan, jossa mainostetaan selkeästi palvelua (esim. vapaa-aika, matkailu, hyvinvointi). Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.
 

3. Paikallinen - vuoden paras paikallinen radiomainos
Paikallinen-kategoriaan ilmoitettava mainos voi olla tuotetta tai palvelua mainostavan yrityksen mainos, mutta kyseessä tulee olla paikallisesti toimiva yritys/palvelu/taho. Tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen koko toteutukseen: käsikirjoituksen ideaan, luovaan suunnitteluun ja ammattimaiseen tuotantoon.
 

4. Musa / jingle - Vuoden paras musa/jingle -radiomainos
Musa/jingle -kategoriaan ilmoitettu mainos edustaa a) joko mainosmusiikkia tai b) kyseessä on pelkkä mainoksen äänilogo/jingle. Kategorian arvostelussa painotetaan radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, laulu tai äänilogot). Painoarvoa annetaan erityisesti äänimaisemalle, mutta myös onnistuneelle idealle ja ammattimaiselle toteutukselle. 
 

5. Yhteiskunnallinen - vuoden paras yhteiskunnallinen radiomainos
Yhteiskunnallinen -kategoriaan ilmoitetulla radiospotilla/spottisarjalla ei ole kaupallisia tavoitteita vaan sen tarkoitus on lisätä yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia vapaaehtoisella suostuttelulla. Kategoriassa otetaan huomioon luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon spotin/spottisarjan kykyä viestiä haluttua yhteiskunnallista sanomaa.
 

6. Yrityskuva - vuoden paras yrityskuvaa rakentava radiomainos
Yrityskuva-kategoriaan ilmoitettava mainos rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä tällä kyseisellä mainoksellaan tai mainossarjallaan.  Kategorian tuomaroinnissa otetaan luovan suunnittelun ja onnistuneen tuotannon lisäksi huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annetut taustatiedot siitä, miten spotti/spottisarja on rakentanut yrityskuvaa.

 
7. Yritysvastuu - vuoden paras yritysvastuullinen radiomainos (uusi kategoria)

Yritysvastuu-kategoriaan voi ilmoittaa radiospotin/spottisarjan, jonka sisältö liittyy yrityksen vastuulliseen toimintatapaan, tavoitteeseen ja/tai yhteistyöhön. Tuomaristo kiinnittää huomiota siihen, miten spotti/spottisarja pystyy tuomaan esille yrityksen vastuullista toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan, kuinka rohkeasti yritys toiminnallaan ottaa kantaa vastuulliseen toimintaan tai ottaa vastuullisuuden huomioon viestimisessään. Tuomaristo kiinnittää myös kyseisessä kategoriassa huomiota spotin luovaan suunnitteluun ja onnistuneeseen tuotantoon.

 
8. Teho - Vuoden tehokkain mainoskampanja

Teho-kategoriassa mitataan radiomainonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Kategoriaan voidaan ilmoittaa joko radiokampanjoita tai monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla pääosin kotimaisia. Ensimmäisellä tuomarointikierroksella arvioidaan kampanjan tehoa kohderyhmässä sekä kampanjan tuloksellisuutta. Tuloksellisuutta arvioidessa tuomaroinnissa huomioidaan myös markkinatilanne - eri kokoisilla markkina-alueella toimivien yritysten erilaiset resurssit. Huom: mukana voi olla myös yhteiskunnallisia kampanjoita, joissa arvioidaan vain kampanjan tehoa, ei tuloksellisuutta. Vasta tuomaristotapaamisessa arvioidaan tehon ja tuloksellisuuden lisäksi myös kampanjan luovaa työtä.

 
 
Kaiku-radiomainoskilpailu
>> Osallistumisohjeet
>> Kilpailukategoriat
>> Kilpailun säännöt
>> Hinnasto