Helmikuu 2015: RadioMedian haastattelussa Laura Vilkkonen, Liikenne- ja viestintäministeriö

RadioMedia vieraili Liikenne- ja viestintäministeriössä ja haastatteli median tulevaisuuteen ja innovaatiokilpailuun liittyvin kysymyksin yksikön päällikköä Laura Vilkkosta. Vilkkonen kertoi, että ministeriö etsii ainutkertaisella parhaillaan käynnissä olevalla Median innovaatiokilpailulla uusia suomalaisia innovaatioita ja konsepteja, joille pienikin rahoitus voi tuoda elinvoimaisuutta. Vilkkonen pohtii myös kysymystä julkisten sisältöjen käytöstä kaupallisessa tarkoituksessa ja ministeriön roolia media-alan innovaatioita ja luovuuden lisäämiseksi.