Valtioneuvosto myönsi viime viikolla 15 uutta radiotoimilupaa. Päätöksessä painotettiin paikallisuutta ja erityisryhmiä. Listalla on tamperelaisten lasten oma radio, turkulaisten englanninkielinen radio, venäläisiä vähemmistöjä palveleva radio, muutama kaksikielinen ja useita paikallisuutta vahvistavia radioita. Vaikuttaa monipuoliselta. Mutta onko erityisryhmille suunnattujen paikallisten radioiden ylläpitäminen kaupallisesti todella mahdollista? Toivottavasti taloudelliset realiteetit on huomioitu päätöksenteossa.

Tamperelaiset lapset ja nuoret ovat onnekkaita. Tampere on ainoa kaupunki, jonne valtioneuvosto myönsi luvan lasten omalle radiolle. Suomen ensimmäiselle puhtaasti englanninkieliselle radiolle myönnettiin toimilupa Turkuun. Radioiden takana ovat SBS Discovery Radio Oy ja venäjänkielistä Radio Sputnikia pyörittävä Radio Satellite Finland Oy. Arvatenkin molempien hakijoiden toiveena oli laajempi kuuluvuusalue, mutta toisin kävi. Nähtäväksi jää, onko Tampereen ja Turun kokoisissa kaupungeissa mahdollista pyörittää liiketaloudellisesti kannattavaa lasten radiota ja englanninkielistä radiota. Toivottavasti on.

Kielelliset erityisryhmät huomioitiin myös myöntämällä Pieksämäelle lupa venäjänkielistä väestöä palvelevalle radiolle. Vaasaan, Ouluun sekä Helsinkiin myönnettiin luvat kaksikielisille radioille. Vaasassa ja Oulussa kaksikielisyys tarkoittaa suomea ja ruotsia, Helsingissä suomen lisäksi englantia.

Uudet toimiluvat jaettiin yhteensä kymmenelle eri yhtiölle. Hakijoita oli kaksikymmentä. Järviradio sai viidestätoista toimiluvasta peräti neljä, minkä myötä sen kuuluvuusalue laajenee Tampereelle, Turkuun, Vaasaan ja Seinäjoelle. Uusia yhtiöitä radioalalle saadaan viisi. Yksi näistä on Pro Radio Helsinki, joka teki aiemmin syksyllä Sanoman kanssa sopimuksen Radio Helsingin liiketoiminnan ostamisesta. Muut uudet ovat uusvanhoja radiotoimijoita, jotka ovat harjoittaneet radiotoimintaa jo aiemmin Viestintäviraston myöntämillä lyhytaikaisilla radiotoimiluvilla: Spin FM, Sea FM, Radio Sandels ja Radio Musa. Ne vahvistavat omalta osaltaan paikallista radiotarjontaa.

Kummallista päätöksessä on se, että viestintäministeri Pia Viitasen mukaan tavoitteena on ollut myöntää toimilupia nimenomaan aiemmin lyhytaikaisilla toimiluvilla toimineille. Luvan myöntäminen lyhytaikaisella toimiluvalla toimineelle on tietenkin lähtökohtaisesti aivan yhtä hyvä asia kuin luvan myöntäminen jollekin muulle. Sen sijaan yhden hakijaryhmän asettaminen muiden edelle ei ole lain hengen mukaista. Kyseenalaisesta tavoitteesta huolimatta kirjallinen päätös on perusteltu radio- ja televisiolain 10 §:n mukaisesti sananvapauden edistämisellä, ohjelmatoiminnan monipuolisuuden turvaamisella ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisella.

Päätöksissä painotettiin voimakkaasti paikallisuutta, joka on noussut esille myös Arkadianmäeltä kuulluissa kommenteissa. Jyväskylään ja Vaasaan myönnettiin uusia lupia voimistamaan paikallista radiotoimintaa. Luvat myönnettiin Mediatakojat Oy:lle, SBS Discovery Radio Oy:n Radio Pookille, Järviradio Oy:lle ja Kevyt Kanava Oy:lle.

Valtioneuvosto totesi päätöksessään uusien toimilupien lisäävän radiotoimijoiden välistä kilpailua. Kilpailu kiistatta tehostaa markkinoita ja edistää toiminnan kehitystä, mutta vain tietyissä rajoissa. Kun kyse on toimiluvanvaraisesta toiminnasta, toiminnan alueellisuutta eivät ohjaa markkinat, vaan viestintäpoliittiset päätökset. Päätöksentekijöiden vastuulla on huomioida alueen kilpailutilanne ja riittävät toimintaedellytykset kaupallisen toiminnan harjoittamiseksi. Toivottavasti esimerkiksi 65 000 asukkaan Vaasassa on toimintaedellytykset kolmelle paikallisradiotoimijalle ja vaasalaiset saavat seuraavien vuosien ajan nauttia monipuolistuneesta radiotarjonnasta.

Onnittelut kaikille uuden toimiluvan saaneille!

Johanna Halkola, edunvalvontapäällikkö RadioMedia ry