Yritysvastuu ja siitä viestiminen ovat yhä tärkeämpiä asioita yrityksille. Sen eräs ilmenemismuoto on arvopohjainen yhteistyö, kun yrityksen todelliset arvot kohtaavat sopivan aihepiirin parissa työskentelevän järjestön.

 

 

Nykyaikaiselle kuluttajalle ei välttämättä enää riitä pelkkä yrityksen tarjoama tuote tai palvelu. Yhä tiedostavammat kuluttajat haluavat tietää myös, millaisen arvomaailman he ostavat tuotteen mukana. Arvomaailmasta parhaiten ja uskottavimmin kertovat teot, eivät pelkästään nettisivujen kauniit sanat.

 

Yritysvastuu ja siitä viestiminen ovat yhä tärkeämpiä asioita yrityksille. Sen eräs ilmenemismuoto on arvopohjainen yhteistyö, kun yrityksen todelliset arvot kohtaavat sopivan aihepiirin parissa työskentelevän järjestön.

 

Arvopohjainen yhteistyö yritysten ja järjestöjen välillä yleistyy kovaa vauhtia

Arvopohjainen yritysyhteistyö on moderni ja kansainvälinen yritysvastuun ilmentämisen muoto, ja se yleistyy kovaa vauhtia myös Suomessa. Tällaisella arvopohjaisella kumppanuudella voidaan parhaimmillaan rakentaa silta kansalaisjärjestöjen toiminnan ja yritysten välille ja luoda näin merkityksellisiä ja sosiaalisesti kestäviä projekteja yhteisöjen omissa ympäristöissä.

Sopivan partnerin etsimiseen kannattaa panostaa, jotta yhteistyöstä ei tule päälleliimattua, vaan se edistää molempien osapuolten päämääriä. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yritykset voivat molemmat hyötyä tällaisista arvokumppanuuksista monella tapaa; molemmat saavat mainetta, lisää osaamista sekä resursseja käyttöönsä.

 

Järjestöt tarjoavat yrityksille asiantuntijuutta ja mahdollisuuden toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana

On käynyt selväksi, ettei yrityksiltä – joiden ydintehtävä on oman alansa tuntemus ja oman tuotteensa myyminen – voi löytyä itseltään kaikkea osaamista ja tietoa, jotta ne voisivat toteuttaa menestyksekkäästi yhteisöprojekteja parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestöt sen sijaan ovat juuri tällaisten projektien asiantuntijoita ja voivat hyötyä suuresti yrityksen tuomasta vipuvoimasta.

Yritykset hyötyvät yhteistyöstä, sillä järjestöt auttavat kohdentamaan resursseja sekä huomiota tarkemmin oikeisiin kohteisiin. Järjestöt taas hyötyvät lisähuomiosta ja resursseista, joita saadaan niille yhteisöille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Katso esimerkiksi keräämämme kahdeksan suomalaista onnistuneen yritysvastuun esimerkkiä, jotka perustuvat järjestöjen kanssa tehtävään arvopohjaiseen yhteistyöhön.

 

Yhteistyö on vahva viesti

Arvopohjainen yhteistyö järjestöjen kanssa puhuu selvemmin yrityksen perusarvoista ja tavoitteista kuin mikään yksittäinen, omin voimin luotu kampanja. Yhteistyöstä voi parhaimmillaan muodostua jatkuva kumppanuus, joka edistää niin yrityksen tavoitteita kuin vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen positiivisesti. Useiden tutkimusten mukaan kuluttajat ovat valmiita äänestämään kukkarollaan sellaisen brändin hyväksi, joka toimii arvomaailmansa mukaisesti. Tekojen viesti on vahvempi kuin sanojen – myös yritysmaailmassa.

 

MED tarjoaa valmiin pohjan arvopohjaiseen yhteistyöhön yritysten ja järjestöjen välillä

Radiomedian MED tukee arvopohjaista yhteistyötä yritysten ja järjestöjen välillä. Radiomedia auttaa sopivia yhteistyökumppaneita löytämään toisensa ja viestimään yhteistyöstä, jotta se saa ansaitsemansa huomion.

 

Käytännössä MED tarjoaa kaksi eri vaihtoehtoa yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille: joko aiemman kumppanuuden näkyvyyden vaikuttamisboostin tai maailmaa muuttavan uuden kumppanuuden luonnin MEDin kautta.

 

”Tuplaamme aiemman kumppanuuden vaikutukset viestinnällä radiossa ja verkossa. Etsimme ja tuomme yhteen myös uusia kumppanuuksia – olennainen aihealue kerrallaan”, Juhana Häkkinen Radiomediasta täsmentää.

 

 

Etsiikö yrityksesi sopivaa yhteistyökumppania vai haluaisitteko viestiä olemassa olevasta yhteistyöstä tehokkaammin?

 

Tutustu Radiomedian MED-konseptiin, joka toimii yritysvastuuyhteistyön kiihdyttämönä, tai ota yhteyttä.